Vykort


Vykort med motiv från Kopparbo

I början av 1900-talet skickade svenska folket upp mot 50 miljoner vykort per år, det motsvarar ca 20 kort per vuxen. Det fanns vykort över alla orter, även Kopparbo.

32 olika motiv från Kopparbo har återfunnits. Några av motiven har dessutom tryckts i flera varianter

Det är ibland möjligt att se när vykortet har använts, däremot framgår inte när fotot tagits. Det årtal för fotot som anges är därför uppskattat.

Vyer mot Klumpviken

Hur man fördärvar ett vykort genom att ge det färg

Detta är Kopparbos vanligaste vykort

Alla de här vykorten utgår från samma svart-vita originalfoto från 1886. Husen i förgrunden var då ganska nybyggda.

Alla korten har rubriken "Parti vid Bråviken".

Missfärgade

De flesta vykortsutgåvorna har färglagts, ibland med missvisande färg. Kortet från 1902 har ett bra tryck och är utgivet av Esping & Lundell i Norrköping. Senare kort har sämre kvalitet.

Kortet från 1911 visar en svensk flagga trots att fotot är taget på unionstiden!

Såldes långt från Kopparbo

Flera av vykorten är stämplade långt från Kopparbo. De fanns till försäljning i hela Sverige och i Åhlén & Holms katalog.