Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Vykort

Vykort med motiv från Kopparbo


I början av 1900-talet skickade svenska folket upp mot 50 miljoner vykort per år, det motsvarar ca 20 kort per vuxen. Det fanns vykort över alla orter, även Kopparbo.

32 olika motiv från Kopparbo har återfunnits. Några av motiven har dessutom tryckts i flera varianter

Det är ibland möjligt att se när vykortet har använts, däremot framgår inte när fotot tagits. Det årtal för fotot som anges är därför uppskattat.