Strandlinjen

Naturvårdsområdet


Nedanför naturvårdsområdet och dess månghundraåriga ekar går Strandvägen. Nedanför denna fanns det fram till 1960-talet ett antal fiskebodar, men de är numera borta. Kvar finns båtplatser och enkla bryggor.

Strandvägen 

Vägen utefter stranden kallades fram till 1983 för Strandvägen. Men eftersom det fanns många vägar med detta namn inom Norrköping så döptes den om till Kopparbovägen.

Det är oklart när vägen anlades. Men i folkmun har den kallats Rozychi-vägen efter baron A. Rozychi som ägde Marmorbruket 1858-1865. Den har också kallats Rallvägen och då kan man koppla den till tiden 1901-1903 då rallarna arbetade på Nunnebanan.

När man 2008 lade ner ledningar för vatten och avlopp kunde man konstatera att den gamla vägen var mycket välbyggd med stora stenblock som hade lagts med stor passning mot varandra.

Vägen går utefter naturskyddsområdet och kantas av månghundraåriga tallar. Dessa har inte skadats av VA-arbetena.

Bilderna nedan är tagna från samma plats med närmare 90 års mellanrum, men tallarna är kvar och har vuxit obetydligt.

Till höger om fotografen står Axelbergs gamla fiskebod fortfarande kvar.

Strandvägen på vykort 1925

Strandvägen 2013. Bilderna är tagna från samma plats med närmare 90 års mellanrum, men tallarna är kvar och har vuxit obetydligt.

Försvunna bodar

Stranden nedanför vägen är stenig och besvärlig. Men man har ändå lyckets röja för båtplatser, både förr och nu. Fram till början av 1960-talet fanns där några fiskebodar. Då krävde allmänningen att de skulle tas bort. En flyttades till ny plats på privat mark medan resten revs.

Sedan dess finns det bara enkla bryggor och båtar som dras upp på land.

Fiskebodar vid Strandvägen

Fram till början av 1960-talet fanns det fiskebodar vid den steniga stranden nedanför Strandvägen. Då krävde allmänningen att de skulle tas bort. En flyttades till ny plats på privat mark medan resten revs.

Denna bod stod på allmänningens strand till 1962 då den flyttades till privat mark. Fotot är från 2007, strax innan den revs.

Vykort från ca 1935 visar en nu riven fiskebod väster om Fyrudden.