Kopparbo Vägförening


Samfällighet

Föreningen är en s k samfällighet. Dess uppgift är att sköta vägarna och de övriga gemensamma områdena inom Kopparbo villasamhälle enligt den vägförrättning som gjordes 1962.

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från 1 april till 31 mars. Alla fastighetsägare inom området måste vara medlemmar. Medlemmarna samlas till stämma, normalt andra lördagen i augusti, då man bland annat väljer styrelse att sköta de löpande ärendena under det kommande verksamhetsåret.

Avgifter

Verksamheten finansieras med medlemsavgifter och med bidrag från vägverket och kommunen. Årsavgiften för åretruntfastighet är 2550 kr och för fritidsfastighet 1700 kr. Årsavgiften gäller från årsmöte till årsmöte och om fastigheter byter ägare under året måste ägarna komma överens om fördelning av avgiften.

Vägföreningen äger allmän mark

Vägmarken och de allmänna grönområdena kring Kopparbo ägs numera av vägföreningen som därmed även har ansvar att sköta denna mark. Se karta över föreningens område.

Båtplatser

Vägföreningen upplåter också båtplatser för 300 kr per år. Rätten till båtplats följer inte automatiskt fastigheten vid försäljning utan tilldelas fastighetsägarna enligt ett kösystem. Någon kö finns inte just nu. Båtplatserna hanteras av en person utsedd av styrelsen.

Arbetsdagar

Medlemmarna samlas till arbetsdag två lördagar/år (slutet av april och början av oktober) då man reparerar och underhåller, röjer sly och bränner upp skräp.

Korvgrillning efter arbetsdagen i april 2002
Soldäcket anläggs arbetsdagen okt. 2006.