Omgivningar


Det finns mycket intressant att besöka runt Kopparbo och det finns åtskilligt att berätta om omgivningarna. En del av detta finns samlat på hemsidorna.

I Gamla Krokek fanns förr en viktig gästgivargård för resande till och från Stockholm. Kvar av denna finns delar av den gamla gårdsplanen samt den s k Långa Längan, byggd 1747, som tjänstgjort som stall och utskänkningslokal. Längan ägs numera av Krokeks hembygdsförening.

Lämningar efter tidigare verksamhet

 • Gamla Krokek
 • Nunnebanan
 • Gamla Sandviken
 • Rozyckis inbrytningsförsök
 • Skvätta masugn
 • Marmorbruket
 • Marmorbrott
 • Spår av järn och koppar
 • Koppartorp
 • Skolor
 • Timmergata
 • Timmergata tegelbruk
 • Timmergata järnväg
 • Timmergata strand
 • Getå
 • Vägar genom Kolmården
 • Gruvstugan och HSB
 • Marmorfabrik

Naturupplevelser

 • Utflykter från Kopparbo
 • Skogsvandringar
 • Vandringsled genom
 • Kopparbo
 • Fjällmossen naturreservat
 • Jungfrukällan
 • Kopparbostigen
 • Kopparbogrottan
 • Kolmården
 • Bråviken
 • Bråvikens fåglar
 • Getåravinen
 • Djurparken

Litterära kopplingar i omgivningen

 • Atterbom på Marmorbruket
 • Almkvists Tintomara
 • Gideon Wahlbergs Svinsta skär
 • Selma Lagerlöfs Kolmården