Strandlinjen

Bäckmynningen


Strandområdet på Bäckängsidan har tillhört den gamla fisk- och jordbruksfastigheten Sjöstugan. 

Fiskebodarna på Sjöstugans gamla område är kraftigt renoverade.

Den större boden är förmodligen den äldsta kvarvarande boden i Kopparbo. Den byggdes av Arthur Stenbäck på 1880-talet och har blivit gäststuga på fastigheten Bäckängsvägen 20.

Boden närmast vattnet byggdes av Johan Edlund kring år 1900, men överfördes senare till Kalle Stenbäck. Den ingår nu i fastigheten Bäckängsvägen 16.

Stenbäcks två sjöbodar. Foto 1955. Till höger: Närbild på övre sjöboden. Foto 1955.

Del av vykort från 1912. Till höger: Ungefär samma perspektiv 2008. Alla hus inklusive sjöstugorna har upprustats.

Det finns också foton på Vinterfiske och Sommarbad.

På vintrarna var fiskarnas bryggor uppdragna. Men inför våren sattes de ut tillsammans med badstegar och badhus för sommargästerna.

Här badar barnen 1925, ungefär där Fritiof Gustafsson senare skall dra upp sin vinterlake.

Fritiof Gustafsson fångar lake 1945. I bakrunden syns fiskebodar tillhörande Sjöstugan (2 st) och Råbäck.

Solhems sommarbrygga med badhus och segeleka ca 1935.

Gården Lövsgata hade båtar och fiskarstuga vid strandpartiet nedanför gården, vilket kallades för Lövsgata hamn. Området avstyckades inte tillsammans med mangårdsbyggnaden utan kom att ingå i allmänningens mark som nu ägs av Vägföreningen. Vid sidan om detta område ligger Axelbergs fiskestuga. Stugorna visas här.

Lövsgata fiskebod

Bondgården Lövsgata hade sina båtar och fiskeredskap vid stranden nedanför backen till ångbåtsbryggan. Där hade man också byggt en fiskebod. Nära boden fanns också ett bredhåll.

När gården avstyckades ingick inte strandområdet utan det kom att ingå som del av den allmänna marken som så småningom ägdes av Tåby sockenallmänning. Men fiskeboden ägdes av Arthur Stenbäck som bodde på gården.

Efter en del förhandlingar.kom man överens om att Stenbäcks arvingar skulle få arrendera området kring fiskeboden så länge de ägde en fastighet i Kopparbo. Denna överenskommelse gäller även sedan Vägföreningen övertagit marken.

Nuvarande arrendeinnehavare äger fastigheten Kopparbovägen 28.

Boden används inte längre för fisket utan tjänstgör numera som förrådsbod.

Lövsgata fiskebod 1984

Samma bod 2013

Axelbergs fiskebod

Nedanför backen står också Axelbergs gamla fiskebod. Den är renoverad och är nuera sjöstuga för fastigheten Kopparbovägen 25.

Axelbergs fiskebod, numera sjöstuga föt Kopparbovägen 25. Foto 2008