Historia

Kopparbobor


Människor som märkts i Kopparbo.

Personer i rutorna nedan presenteras på hemsidan. Dessutom finns det några allmänna beskrivningar. Allt detta nås via menyn till vänster.

Många människor har verkat i Kopparbo, allt från de första torparna till dagens sommargäster.

Dessa människor kan hänföras till fyra kategorier.

1. Torpare

Många av dessa verkade bara under några år, men i flera fall gick torpet i arv. En del byggde eller köpte andra hus i Kopparbo. Flera av deras ättlingar bor kvar i Kopparbo.

 • Torp och torpare
  Några tidiga torpares livsöden finns beskrivna med utgångspunkt från kyrkböcker och berättelser.
 • Släkten Stenbäck (Sjöstugan)
  har haft stor betydelse för Kopparbos utveckling. Släkten har bott på olika ställen i Kopparbo under 8 generationer.
 • Familjen Karlsson (Bäckängen)
  har ägt Bäckängen i 5 generationer och bor fortfarande kvar.
 • Fam. Edlund (Höganäs och Axelsberg)
  kom till torpet Lilla Kopparbo 1845. Två av sönerna byggde egna hus i Kopparbo.
 • Släkten Pettersson (Lövsgata)
  Lars Johan Pettersson fick arrendera Lövsgata. Han köpte hela Kopparbo 1903. Hans bror och barn bodde under många år på olika håll i Kopparbo.

2. Arbetare

De kom från närområdet och byggde egna hem kring 1900. De arbetade vid Marmorbruket, tegelbruket eller i skogen och var dessutom fiskare. De hjälpte till med att bygga hus, sköta trädgårdar och ta emot sommargäster.

 • Fam Karlsson/Gustavsson (Råbäck)
  Robert Karlsson arbetade inom många områden. Hans ättlingar har fortsatt att verka i Kopparbo.
 • Edvard Johansson (Stensborg)
  var marmorsågare. Han ägnade stor kraft åt Vägföreningen.
 • Fritiof Gustavsson (Gustafsberg)
  bodde i Kopparbo hela sitt liv. Han var i grunden fiskare men hjälpte till med det mesta.

3. Sommargäster

Många av dessa byggde egna hus i Kopparbo. En del barn och barnbarn fortsatte att bo i området.

 • Familjen Beckman (Fridhem)
  Snickarmästare Beckman byggde de första sommarvillorna vid Fridhem 1884. Yngre släktingar byggde sedan flera sommarvillor.
 • Konsul Birger Månssson (Fridhem)
  köpte Fridhem 1917 och bodde där till sin död 1955. Han hjälpte till att utveckla Kopparbo och drev Vägföreningen i 15 år.

4. Övriga

 • Luffaren i Karlslund