Strandlinjen

Klumpviken


Idag är det små sjöstugor som ligger vid stranden. De syns på sidan om Klumpvikens Sjöstugor.

I mitten syns Kalle-Pelles gamla fiskebod, byggd i slutet av 1800-talet. Väster om den står numera en sjöstuga, som i början av 2000-talet ersatte den fallfärdiga gamla fiskebod som ursprungligen stod nedanför Naturvårdsområdet.

Ivan-Pelles fiskebod från 1920-talet och en bastu från 2000-talet. Foto 2008.

En sjöstuga från 2000-talet och Kalle-Pelles fiskestuga 1910-talet står på var sin sida om en fallfärdig betongbrygga från 1940-talet på fastigheten Klumpstugestigen 21. Foto 2013.

En badstuga från 1998 och en sjöstuga från 1986 ersätter numera de gamla monterbara badstugornna. Foto 2009.

Två badstugor byggda på 1940-talet. Foto 2013.

Förr var det bara fiskarstugor och sommargästernas Monterbara badstugor.

På de fyra översiktsbilderna från olika tidsperioder ser man hur fiskebodar, bryggor och badstugor har ändrats under 130 år. I slutet av 1800-talet användes stranden för fiske, men succesivt har den inrättats alltmer för sommargäster.

Både bryggor och badstugor var till en början byggda för att tas upp under vintern.

Undantagsstugan ca 1930. Till höger: Samma stuga 2001

Björkbackens monterbara badhus bå bryggan ca 1940. Till höger: Sommarbrygga och badhus, ca 1945.

 

Vykort Fridhemsberget och Klumpviken - ca 1925 

Foto taget ca 1925 från nuvarande fastigheten Klumpstugestigen 21. Vykortet är poststämplat 1928.

I bildens mitt syns familjen Wigrens fiskenät (bredhåll) samt deras sjöstuga. Mellan dessa går vägen till Fridhem.

Sjöstugan vid stranden tillhör fastigheten Hyddan.

Vykort Fridhemsberget och Klumpviken - ca 1933

Fotot är taget från Klumpstugan, nuvarande Klumpstugestigen 23. Staketet och syrenhäcken verkar vara ca 5 år gamla. Klumpstugan friköptes 1927 så fotot borde vara från 1933.

På stranden skymtar fiskarna Wigrens fiskebod.

Sjöstugan och ena bryggan tillhör fastigheten Hyddan. Den andra bryggan tillhör Björkbacken.

Vid samma tillfälle togs ett foto från andra hållet, vid Fridhems flaggstång.

Vykortet är postbehandlat 1934.

De flesta husen utefter stranden har funnits i över 100 år. Detta syns bl a när man jämför två kort från 1914 och 2010.

Del av vykort, foto från ca 1914.

Samma vy våren 2010.