Historia

Verksamhet


Jordbruk och fiske

På 1700-talet etablerades flera torp i Kopparbo där befolkningen livnärde sig på fiske vid sidan om jordbruket. På sommaren gick djuren på skogen och betade. Det förekom att man rodde över till Vikbolandet och skar vass för att ha till vinterfoder.

Skog, malm och sten

Timret fraktades över Bråvikens is långt in på 1900-talet. Inte ens båtrännan kunde hindra eftersom man då byggde isbroar.

Man har i århundranden försökt utvinna järn och koppar. De första spåren finns från 1600-talet, bl.a. Skvätta bruk. Det finns också spår av järngruvor alldeles öster om Kopparbo.

Det finns många marmorbrott i närheten av Kopparbo. Brytning och bearbetning av marmorn har varit en viktig verksamhet.

Sommargästerna

gav också lokalbefolkningen inkomster så att de kunde vara fiskare på deltid och gårdskarlar eller yrkesmän åt sommargästerna på deltid.

Redan före år 1880 fanns det många sommargäster som hyrde i Kopparbo. Med början kring 1880 började de sommarboende bygga egna hus med stor hjälp av lokalbefolkningen. Folkmängden under somrarna i början av 1900-talet var säkerligen betydande vilket bl.a. gav underlag en affär.

Utbildning

Kopparbobarnen har alltid haft långt till skolan. Först till Gamla Krokek, sedan till Marmorbruket och till Timmergata. Numera gäller skolskjuts till centralskolan i Krokek.

En söndagsskola fanns på 1930-talet.

Jakt

Jakten var förr ett viktigt inslag i försörjningen. Vårjakten på sjöfågel vid Bråviken bedrevs flitigt vid sidan om fisket. Man byggde enkla gömslen, ofta av sten, och lade ut "vettar" för att locka fåglarna att landa på vattnet.

I skogarna jagades älg, småvilt och skogsfågel. Den olovliga jakten var omfattande och älgstammen var nästan utrotad i början av 1900-talet. Räddningen kom 1913 när jakträtten på allmänningarna utarrenderades och jakten på älg reglerades. Det blev bättre övervakning och tjuvskyttet minskade. I så gott som alla familjer i Kopparbo med omnejd fanns ett jaktvapen, men jakträttigheter var det ont om.

När gamla fiskaren Stenbäck, född 1858, fick frågan om han sköt älg på allmänningen, blev svaret: "nej, aldrig lovligt".

Service

1907 startades en konsumaffär. Den började i ett hus tillhörande Lövsgata men flyttade 1928 till det hus som nu är Järngruvevägen 7. Affären flyttade senare till stora vägen men lades ner 1969 och byggnaden ingår numera Tropicariet. Sedan dess måste man handla i Krokek, Norrköping eller ta färjan till Östra Husby.

Några stora arbetsgivare

Stora arbetsgivare för de boende i Kopparbo har varit:

  • Marmorbruket (som enligt bilden från 1937 hade minst 9 anställda från Kopparbo)
  • Tegelbruket vid Timmergata
  • Sågverket vid Nöden (Lövsjöns västra strand)
  • Skogsarbete i allmänningsskogarna
  • Djurparken
  • HSB's marmorfabrik var en betydande arbetsplats. Den låg mellan entréerna till djurparken och safariparken. Där har det också funnits två marmorbrott. Marmorfabriken startade 1939, lades ner 1960 och hade som mest närmare 75 anställda. (Länken går till en annan hemsida som bl a beskriver Gruvstugan)

Fritid, rekreation och snickarverksamhet

Sommargästerna hade (och har) tid över för fester och nöjen. Vid sidan om det strävsamma arbetet kunde även lokalbefolkningen koppla av någon gång. Lite av detta finns beskrivet under Nöjen.

Men en dominerande verksamhet tycks vara att underhålla och renovera hus och bryggor. Strävsamt arbete eller nöje?

  • Snickarglädje
  • Bryggor i öster
  • Fiskebodar i väster