Strandlinjen

Bodar i väster


På den västligaste delen av Kopparbos strand ligger ett antal fiskarbodar, byggda i början av 1900-talet. De gamla bodarna beskrivs och syns på Sjöbodar i väster.

Fiskebodarna kan också ses på Närbilder och på Vyer från öst och väst.

Väster om de gamla fiskebodarna ligger Vildmarkshotellet.