Området

Strandlinjen


Kopparbo har startat med stranden.

Kopparbos utveckling är starkt kopplad till läget vid Bråviken.

Den första befolkningen sökte sig till platsen på grund av fisket. De byggde sina bryggor och bodar vid stranden. Resorna till bl a Norrköping skedde under hundratals år på Bråviken.

Sommargästerna sökte sig till Kopparbo på grund av stranden.

Därför är det naturligt att Kopparbo presenteras med utgångspunkt från stranden.

Strandvyer

Fotona nedan är tagna våren 2013, innan grönskan skymde för mycket. De är något förvanskade och perspektiven är ändrade för att t ex ett hus skall synas bara en gång.