förr och nu

Välkommen till Kopparbo

Information om historia, hus och människor i Kopparbo, Norrköpings kommun.

Snabbt om Kopparbo

Kopparbo ligger i en sydsluttning vid Bråvikens strand, mellan Kolmårdens Djurpark och Bråviksbrantens Naturvårdsområde, knappt 3 mil från Norrköpings centrum.

Bebyggelsen utgörs av ca 80 hus av skiftande ålder på ömse sidor om en bäckravin.

Omgivningar

Det finns mycket intressant att besöka runt Kopparbo och det finns åtskilligt att berätta om omgivningarna. En del av detta finns samlat på vår hemsida.

Kopparbo Vägförening

Föreningen är en s k samfällighet. Dess uppgift är att sköta vägarna och de övriga gemensamma områdena inom Kopparbo villasamhälle enligt den vägförrättning som gjordes 1962.

Vykort

I början av 1900-talet skickade svenska folket upp mot 50 miljoner vykort per år. Det fanns vykort över alla orter, även Kopparbo. 32 olika motiv från Kopparbo har återfunnits.