Uppdaterad 2022-04-20

  • Kopparbo förr och nu

    Kopparbo förr och nu

    Information om historia, hus och människor i Kopparbo, Norrköpings kommun.

  • Kopparbo förr och nu

    Kopparbo förr och nu

    Information om historia, hus och människor i Kopparbo, Norrköpings kommun.

Välkommen till Kopparbo


Kopparbo ligger i en sydsluttning vid Bråvikens strand, mellan Kolmårdens Djurpark och Bråviksbrantens Naturvårdsområde, knappt 3 mil från Norrköpings centrum. Bebyggelsen utgörs av ca 80 hus av skiftande ålder på ömse sidor om en bäckravin. Läs mer...