Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Vykort

Vykort "Parti af Bråviken" - 1886 - lätt färgat


V5K2 1886 Fridhem Beckman

Vykortet "Parti af Bråviken" är det vanligaste vykortet från Kopparbo. Ursprungsfotot är svart-vitt från 1886, men de flesta vykorten är kolorerade.

Fotot visar de två villorna i Fridhem med Klumpviken och några torparstugor i bakgrunden. Utsikten finns beskriven i Jämförelse med senare foton

På en annan sida kan man se hur olika handkolorerade kort har förvanskat verkligheten.

Vykortet har skickats till fru Selma Svensson på Biskopsgatan 24 i Motala.

Det skickades av Frideborg Beckman, släkt med den byggmästare Beckman som uppförde de båda Fridhemsvillorna.


Text på kortet:

Åby d.23 Juni 1902.

Kära Selma!

Nu har min resa åter blifvit uppskjuten, så det blir nog bäst om Selma vill vara snäll och köpa en låda att skicka hem tvätten i och låta mig få veta alla omkostnader. - Här är bara kallt, men vi få väl hoppas på bättre tider! Nu ha vi jungfrurna bra igen, men det var xxxxx tråkigt och svårt.

Med vänlig hälsning
Frideborg Beckman.