Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Söndagsskolan


Foto 1934 nedanför Lövsgata

1934 Sondagsskolan
Hanna Pettersson i Strå ordnade söndagsskola för Kopparbobarnen på 1930-talet. Ibland med kyrkoherde Thoréns dotter Eva som ledare, någon gång med kyrkoherden själv. Men även Hanna ledde söndagsskolan.Övre raden:
Anna-Lill Svensson - Bäcktorp
Hanna Pettersson - Strå
Karin Lejon - Timmergata
Ebba Stenbäck - Sjöstugan
Gunhild Johansson - Gruvstugan
Sven Lejon - Timmergata

Mellanraden:
Maj-Britt Karlsson - Råbäck
Birgit Johansson - Hagaborg
Gulli Johansson - Fjuk
Frida Karlsson - Hagstugan
Märta Stenbäck - Lövsgata
Arne Johansson - Gruvstugan

Nedre raden:
Inga-Britt Karlsson - Bäckängen
Rune Pettersson - Stora Kopparbo (längst fram)
Birger Jansson - Timmergata
Sune Pettersson - Stora Kopparbo
Mary Stenbäck - Lövsgata
Gudrun Karlsson - Bäckängen
Georg Karlsson - Bäckängen
Gun-Britt Johansson - Eriksberg
Gunvor Johansson - Eriksberg