Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Verkstadsbrottet


Verkstadsbrottet kallades också "Ettans brott". Det var 193 m djupt. Marmorn ligger i smala, snett ställda skikt, så man bröt sig snett ner i berget. Schaktets botten kom därför att ligga mer än 100 m under Bråvikens yta. Numera är schaktet helt vattenfyllt.1920 Verkstadsbrottet
Verkstadsbrottet kring 1920.

Marmorgruva
Verkstadsbrottet är idag vattenfyllt.