Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Omgivningar

Kolmårdens marmor


Runt Kopparbo finns marmor i berget. Den har brutits sedan århundraden. Ibland är den vit och oblandad men i allmänhet innehåller den partiklar och hela sjok av vitgrå eller grön glimmer eller klorit. Genom inblandningar i olika lager blir stenen flammig eller fläckig. Efter slipning och polering erhålles en speciell lyster.

Varje marmorbrott har sina egna mönster och färger, från mossgrönt till ljusgrönt och vitt. I Östra Eneby kyrka utanför Norrköpings finns t ex en dopfunt av grön kolmårdsmarmor från 1200-talet som kan härledas från Holmtorp.

Kolmårdsmarmorn användes främst till parad-byggnader som Stockholms slott, Drottningholm, Stockholms stadshus, Rosendals slott etc. Den exporterades också, bl a till Paris-operan.


Bla hallen

Alla Nobelpristagare sliter på Kolmårdsmarmor i Stockholms Stadshus


Lavoar

Lavoar

Mortel

Mortel


Men marmorn har också använts i hemmen som t ex golvplattor, trappsteg, bordsskivor, diskbänkar, fönsterbänkar och mortlar. Däremot bör den inte placeras utomhus eftersom glansen då försvinner.

Marmorbrytningen har drivits som industri sedan 1600-talet. I trakten kring Marmorbruket och norr därom finns mängder av gamla marmorbrott. För närvarande bryts marmor vid Oxåker.

Det tillverkas fortfarande mindre konstföremål av marmor. Materialet till dessa plockas från platser dit man dumpat marmoravfall.


Marmorbruket

Orten Marmorbruket har funnits under århundraden med sin största verksamhet under första hälften av 1900-talet. Många legendariska personer har drivit verksamheten och några av våra största diktare har hämtat inspiration från den fantastiska naturen.


Marmorfabriken

1939 startade HSB marmorfabriken vid nuvarande djurparken (området för nuvarande lådfabriken). Man tillverkade där bl a disk- och fönsterbänkar. Fabriken sysselsatte 70 man när den lades ned 1960.