Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Omgivningar

Vägen till Kopparbo

 


går från väg 902 mellan Norrköping och Kvarsebo mitt för Djurparkens parkering.

Om man kommer från väster har man då passerat Sandviken och åkt genom en dalgång förbi flera marmorbrott. Man har också passerat den tidigare infarten till safariparken och dessutom samhället Gruvstugan.

Om man kommer från öster har man passerat Kvarsebo och Timmergata samt strax före Kopparbo ett antal hus från början av 1900-talet.

Avtagsvägen till Kopparbo går även till Vildmarkshotellet. När vägen anlades fanns här inga hus.

När man tagit av mot Kopparbo (se bilder till höger) åker man utefter en bäckravin på en slingrig väg några hundra meter ner mot samhället.

Bäckängsvägen på högra sidan om bäckravinen leder till västra delen av Kopparbo. Kopparbovägen på vänstra sidan om bäckravinen leder till övriga delar av Kopparbo. När man åkt några hundra meter utefter bäcken, öppnar sig utsikten mot Kopparbo och Bråviken.


2004 Avfart Kopparbo
Från Norrköping tar man vägen mot Kvarsebo. Vid Djurparken kommer avfarten till Kopparbo strax efter gångbron mellan parken och parkeringen. I februari är här ganska öde. (Foto 2004.)


2004 Avfart2 Kopparbo
200 meter från väg 902 kommer avfarten till Kopparbo. Vägen rakt fram leder till Vildmarkshotellet.


2007 Efter tradfallning
Efter ytterligare 300 meter ser man Bråviken.


Vad ingår i Kopparbo?

I början var Kopparbo bara ett torp i sydöstra delen av nuvarande samhället. Övriga bostäder i området betecknades med sina respektive gårds- eller torpnamn.

Ångbåtsbryggan kom att ligga intill det hus som kallades Kopparbo. Därmed blev det naturligt att kalla hela området för Kopparbo.

Namnet etablerades ännu starkare när Kopparbo Konsumaffär startade 1907. De som bodde i trakten hämtade sin post i affären och därmed blev postadressen också Kopparbo.

På 1930-talet hade Kopparbo sin största utsträckning. Man uppfattade nog att det även inkluderade husen utefter Kvarsebovägen. Ägarna åkte båt till i Kopparbo brygga, fick sin post via Konsum i Kopparbo och angav därmed att de bodde i Kopparbo.

1936 startade Kopparbo Vägförening och den omfattade bara de fastigheter som låg utefter avtagsvägen mellan Kvarsebo-vägen och ångbåtsbryggan.

Senare startade HSB's marmorindustri vid Gruvstugan samhället kring fabriken växte. Därmed gällde namnet Kopparbo bara för dem som ingick i vägföreningen.

Detta gäller fortfarande. Kopparbo omfattar i dag de hus som ligger innanför skylten "Kopparbo" vid avfarten från vägen till Vildmarkshotellet.

Denna gräns styr också vad som inte anses ligga i Kopparbo. Beskrivning finns under hemsidans rubrik: "Omgivningar".