Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Lek och idrott


Människor har l alla tider skapat sig platser för fritidsnöjen allt från dansbanor till badplatser eller idrottsbanor. Läs t.ex. om grabbarnas "idrottsplats" bakom Bäckängens svinhus i "Sommarminnen".

Fotbollsplaner har stakats ut på olika platser i Kopparbo. På 1950-talet satte grabbarna upp målställningar på ängen. Numera finns det en plan på gamla Lövsgataängen tillsammans med gungor och en nyanlagd boule-bana.

Bråvikens vatten ger många möjligheter till fritidsaktiviteter. Där kan man ägna sig åt allt från fiske eller en stilla roddtur till bad och segling.


Båtsandlåda

Sandlådan "Gunvor af Stakhult" invigs med champagne 1983. Marie-Louise Andersson håller i champagnen meden hennes man Lars håller i kameran.

I båten väntar döttrarna Hedvig och Gertrud på att sanden skall anlända.

I aktern sitter Gunvor och Freddie Björk (Järngruvev 10) som skänkt båten.

Framför dessa sitter Einar Ståhl (Kopparbov 25) i gul tröja.

Mitt i båten sitter Ingrid och Sven Hellbrand med dotterdottern Gertrud.

I fören sitter Lisabeth Björk, Hedvig samt Inga-Britta Ståhl.

Sandlådan står på privat mark och används fortfarande, nu av nästa generation barn på Klumpstugestigen 21.

1983 Sandladsinvigning


Boule-bana

Boule-banan invigdes 2009 med sax, blågult band och champagne. Den anlades på vägföreningens mark med hjälp av bidrag från intresserade.

2009 Invigning av boulebana