Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Dansbanan vid Framnäs


Söder om stora landsvägen, i Gruvstugan, fanns det under många år en dansbana. Men när HSB byggde ut sin marmorfabrik måste den upphöra. 1944 byggde man en ny dansbana vid Framnäs i Kopparbo, strax ovanför vägskälet Kopparbovägen - Bäckängsvägen. Ruinerna av dansbanan fanns kvar ännu på 1960-talet.

Man hade inte tillstånd att ordna dans eller fester så man fick inte ta något inträde. I stället samlade man in frivilliga "spelmanspengar" bland publiken. Var spelmannen inte nöjd gick han själv med mössan bland publiken och samlade in mer pengar.

Den mest populäre spelmannen var Bengt Karlsson, "Bengt i Mörkhult" med sitt dragspel. Han var släkt med "Johan i Mörkhult" som spelade på bryggor och logar när 1900-talet var ungt. Vid ett tillfälle spelade även Johan vid Framnäs, och då var det många äldre bland publiken som blev påminda om sin ungdom.

Bengt blev så småningom en uppskattad dragspelare och sångare i Norrköping med omnejd. Han var bara 16 år när han började spela vid Kopparbo dansbana. En spelman på den tiden skulle bjudas på sprit och villket för många ledde till missbruk.


1950c Midsommar dansbanan
Midsommarstången reses på dansbanan vid Framnäs 1950.