Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Dans och musik


Nöjen i början av 1900-talet

Ett nöje för ynglingarna i Kopparbo med omnejd var att "gå pigronden" om sommarkvällarna när pigorna var lediga för dagen. Man vandrade genom Kopparbo ner till sjön och träffades och umgicks. Det ordnades dans på bryggorna längs Bråviken vid Sandviken, vid Marmorbruket, vid Kopparbo, på logen vid Fjuk och även på Lopptäppan. Kraven var inte stora.

Den populäraste spelmannen var Johan Karlsson i Mörkhult (f 1879). Med sitt enradiga Magdeburgarspel spelade han upp till dans i sommarnatten.

Ett resultat av dessa nöjen var att flera Kopparbo-pojkar blev gifta med pigor från Norrköping.


Nöjen kring 1950

Under många år användes dansbanan vid Framnäs.

Dessutom har det arrangerats midsommardans både på Sotarbacken (nära Konsum på Järngruvevägen) och i Bergas trädgård (Klumpstugevägen 15).


1955c Midsommardans vid Berga
Midsommardans vid Berga kring 1955


1947 Midsommar
Midsommarfirande 1947 på Sotarbacken vid Konsum.


Nöjen från 1970

När jordbruket upphörde blev Lövsgataängen fotbollsplan. Den har ofta utnyttjats för fester, allt från midsommarfirande till Boule.