Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Kopparbos två första affärer


L J Pettersson startar diversehandel

Omkring 1900 etablerade L J Pettersson en liten affär i en förrådsbyggnad på Lövsgata med dottern Hanna som föreståndare.

Efter några år, när Kopparbos folkmängd ökat betydligt ville emellertid invånarna i Kopparbo att affären skulle drivas som kooperativ i likhet med butikerna i Marmorbruket och Sandviken.


Kooperationen tar över affären

Kopparbo Konsumtionsförening hade sitt första protokollförda möte på Bäckängen 1907. Med "Intressenter för bildandet af en Kooperatif Handelsförening". De närvarande var eniga om att en förening var väl behövlig och beslöt att bilda en sådan. 32 personer lät genast anteckna sig. En interimstyrelse valdes. Föreningen fick överta affären vid Lövsgata, och Hanna fortsatte som föreståndare. Varorna fraktades med båt från Norrköping och styrelsens ledamöter skötte transporten till affären utan ersättning.

Biträdet i affären hade 1907 en lön av 400 kr/år och affärstiden bestämdes till kl 8 fm - 8 em om vintern och 7 fm - 8 em om sommaren. Lördagkvällar skulle butiken hållas öppen till kl. 9 em.


Butiken flyttar till nybyggt hus

Konsumbutiken flyttade 1911 till Hanna Petterssons då nybyggda fastighet Strå vid Kopparbovägen 28. Hanna bodde alltså i samma hus som affären.


Två konkurrerande affärer!

Hanna ersattes 1924 av en annan föreståndare, men då öppnade hon istället en egen affär i den gamla lokalen ca 100 m längre upp i backen..

Under några år hade alltså lilla Kopparbo två konkurrerande affärer intill varandra! Konsumbutiken låg i en lokal som ägdes av konkurrenten och affärerna delade dessutom telefonlinje.

Men redan efter 4 år flyttade Konsums butik till ett då nybyggt hus.


1972 Lovsg handel col
Kopparbos första affär var inrymd i denna förrådsbyggnad intill Lövsgatas bostadshus. (Foto 1972, närmare 50 år efter att verksamheten flyttat. Huset revs 1984.)


SvB Kopp28
Fastigheten Strå (nu Kopparbovägen 28) som inrymde Kopparbos andra butik. (Foto ca 1950, ca 20 år efter att butiken flyttat. Huset har blivit tillbyggt.)