Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

2015 Fiber för bredband


Utbygnad av fiberstamnät utefter Bråvikens norra strand

2014 meddelade Norrköpings kommun att man skulle bygga ett fibernät norr om Bråviken. Samhällen där tillräckligt många anmälde sig skulle få fiber fram till tomtgräns och anslutning för bara 19.000:-. Det enda fastighetsägaren behövde göra själv var att gräva mellan tomtgränsen och bostadshuset. Men detta kunde man genom kommunen beställa för ett bra pris.


Kopparbo får fiber till alla fastigheter

Under sommaren 2015 pågår grävningar fram till alla fastigheter. Fiber kommer under hösten att dras in till alla som har anmält sig.


Samhället Kopparbo blir mera attraktivt med fibernät

Det är helt klart att värdet av fastigheterna i Kopparbo ökar nu när det finns möjlighet att dra in ett snabbt bredband. Så även den som idag anser sig inte behöva bredbandet bör se till att det dras fram till huset även om man väntar med sin anslutning några år.


F2015 Fiber
Grävning för fiber vid Klumpstugevägen, juni 2015