Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

2005 Avloppet läcker


Avloppet rinner ut i Bråviken

Från eget avloppssytem.....
Fram till 2002 måste fastighetsägarna hantera sitt avlopp lokalt. Gråvatten (köksavlopp och tvättvatten) infiltrerades. Resultatet av toalettbesöken hämtades av kommunens bil. Några installerade septitank vilket inte var tillåtet. Men även från den otillåtna septitanken hämtades det av kommunen och pumpades ner i Norrköpings reningsverk.


.....till centralt system......
Med början 2002 installerades ett centralt avloppsystem. 2005 fanns det tillgängligt för alla fastigheter (utom en!). Man tvingades betala höga anslutningsavgifter och gräva runt sina hus. Men man slapp en massa problem och de flesta var nöjda.


....som pumpar avloppet till Norrköping
Avloppet pumpas i en kraftig ledning in till Norrköping där det renas och deponeras enligt moderna metoder. Ingen bil kommer och hämtar kartonger och ingen tömmer septitanken.


Brustna illusioner
Just när systemet var klart brast ledningen utanför Krokek. Allt avlopp åkte ut i Bråviken. Sedan återkom det till Kopparbo, nu utspätt med Bråvikens vatten. Badning fick anstå!


2005 Lacklagning
Vid 16-tiden i går anlände en pråm som körts in från Strängnäs. Den kördes genast ut till platsen för läckan

Artikel i NT 20 juli 2005

Artikel i NT 20 juli 2005

NT 21 juli

NT 21 juli

NT 25 juli

NT 25 juli