Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

2002 Centralt VA-nät


Kopparbo får vatten och avlopp

Inget VA-nät i kommunal regi!
Under andra delen av 1900-talet var det återkommande hot/löften om att det skulle bli ett centralt VA-system i Kopparbo. Det ständiga beskedet från Norrköpings kommun var att ett sådant kan komma tidigast om ca 5 år. Markförhållandena i Kopparbo gjorde det alltför dyrt!

Under dessa år var det alltfler fastighetsägare som fann det nödvändigt att gräva ner egna septitankar, vilket inte var tillåtet. Något fall blev anmält.


Men med privatisering tog det fart!
När den kommunala verksamheten tagits över av Sydkraft år 2001 kom plötsligt beskedet att det beslutats att området skulle få centralt VA-system. Arbetet höll på i tre år och skedde huvudsakligen på vinterhalvåren. Då kunde det vara svårt att ta sig fram i Kopparbo. När arbetet slutfördes 2006 var de flesta vägarna nyasfalterade.

Fastighetsägarna fick betala mellan 70.000:- och 110.000:- för anslutningen, vilket kändes dyrt för de enklare sommarställena.


Sedan blev VA-nätet kommunalt!
När arbetet var nästan klart återköptes VA-verksamheten av Norrköpings Kommun.


Ny detaljplan
VA-utbyggnaden medförde att det blev en ny detaljplan som fastställdes 2004.


Avlopp i Bråviken
Just när sista etappen var klar brast ledningen och avloppet rann ut i Bråviken.


2003 VA Klumpstugev
Klumpstugevägen var oframkomlig vintern 2003.


2005 Vagen brinner
Arbetet skedde på vintern. Vägen grillades över natten för att tjälen skulle försvinna.


2003 VA Angen
Vid ängen placerades en pumpanläggning.