Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1980 Bastun skall flyttas!


Fastigheten Kopparbovägen 31 hade under lång tid haft en förrådsbyggnad vid stranden. Den låg olämpligt och hindrade fiskarnas trafik vid bryggan. Den låg på mark som först ägdes av Lövsgata gård och sedan av Tåby Sockenallmänning.

Under 1950-talet flyttades byggnaden och byggdes om till bastu.

Bastun låg på mark som vid vägförrättningen 1962 klassades som parkmark. På 1990-talet ansåg Vägföreningen att man skulle anlägga en allmän badplats med tillhörande parkering. Men då låg bastun i vägen

Efter en lång kamp, träffades en uppgörelse. Bastun flyttades till andra sidan vägen (något längre från vattnet) och byggdes om. En allmän badbrygga byggdes vid stranden och någon gång i framtiden kanske det också kan bli några gemensamhetsanläggningar.

Bastun tillhör numera fastigheten Kopparbovägen 33.


1955c Bastu2001 Kopparbov31B bastu
Bastun före flytten (foto 1955). Till höger: En vackrare och större bastu efter flytten (foto 2001).