Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1965 Djurparken öppnar


Djurparken öppnades 1965 med kommunen som ansvarig. Det orsakade viss oro i Kopparbo. Se intervju med Ulf Svensson om hur det började. Sedan har Djurparken både utvecklats och genomgått kriser. Vildmarkshotellet byggdes 1984. Anläggningarna har övertagits av privata intressen och förlust har bytts till vinst.

Den första entrén låg på nuvarande vägen till Vildmarkshotellet. Början av den vägen tillhör Kopparbo Vägförening men Djurparksbolaget (=kommunen) lade egenmäktigt beslag på vägen. Dessutom fanns det planer att använda Lopptäppan som parkering.

Efter flera års diskussioner så blev läget lugnare. Parkeringen löstes på annat sätt och Djurparken sköter vägen utmärkt.

En stugby är planerad nära Vild-markshotellet och trafiken förbi Tropicariet kommer då att öka. Diskussioner pågår om ny utfart på andra sidan Tropicariet.


Djurparken ger många arbetstillfällen

Den är ett trevligt inslag för gäster i Kopparbo. Djurparken och Vildmarkshotellet betyder mycket för dagens Kopparbo. Många som bor i Kopparbo arbetar i djurparken.

Djurparken har numera ca 75 anställda och Vildmarkshotellet lika många. Till detta kommer ca 100 säsongsanställda.


Ulf Svensson staty
Ulf Svensson stod staty innanför djurparksentrén (2004), men är nu borta.


1966 Djurparken
Gamla entrén, vykort från 1966


2004 Djurparksentren
Djurparkens nuvarande huvudentré på våren innan besökarna strömmar till (2004).