Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1960 Lövsgata bebyggs


Gården Lövsgata drev ett aktivt jordbruk fram till ungefär 1940. Fram till 1950-talet användes gärdena för mullbete för kvigor tillhörande Timmergata och Skvättan.

I byggnadsplanen som antogs 1958 gavs det möjlighet att bygga fritidshus på delar av Lövsgataängen och i angränsande skogspartier. Men en del av ängen finns fortfarande kvar som grönområde och lekplats.

Genom bebyggelsen kring Lövsgataängen blev det betydligt fler sommarboende i Kopparbo.

Se även
- Infarten till Kopparbo
- Utsikt från Råbäck


1935c Lövsgataängen fr Johannelund

De första husen på ängen byggdes 1959. I bakgrunden Johannelund till vänster och Konsum och Eriksberg till höger. Fotot taget från Bäckängssidan.


1950c Angen 

Gården Lövsgata ligger till höger på denna teckning av ängen på 1950-talet. Till vänster husen Järngruvevägen 9 till 5.


2001 Lovsgataangen byggd
Ungefär samma vy 2001. Men nu ligger här alla husen på Litorinavägen.