Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1955 Stranden stängs


Familjerna Karlsson i Bäckängen och Stenbäck i Sjöstugan hade bott i Kopparbo sedan början av 1800-talet. Bryggor och båtar hade legat vid stranden som ingick i Sjöstugan. Vägen fram till husen gick över Bäckängens marker. Detta medförde inga problem.

Men på 1950-talet sålde familjen Stenbäck sin fastighet till en sommargäst. Denne ville ha stranden för sig själv och ändå använda vägen. Han stängde av vägen ner mot stranden och tvingade därmed Karlsson att bära sina fiskelådor genom terrängen och över berget.

Andra fiskare som haft sjöbod på Sjöstugans mark genom ett personligt löfte från August Stenbäck blev tvungna att riva eller flytta sin bod.

Vid vägförrättningen 1961 planlades Bäckängsvägen inte ner till stranden. Delen närmast stranden blev tomtmark medan delen till bäckövergången blev gångstig. Sjöstugans ägare överklagade vägförrättningen (som enda fastighet i Kopparbo). Men besvären underkändes och den förslagna planen skulle gälla.

Men bråken fortsatte ändå år efter år, trots att Sjöstugan bytte ägare några gånger. Bäckängens ägare satte upp grindar över sin väg och Sjöstugans ägare satte upp grindar över sin väg. Gränsstenar flyttades eller doldes. Tvisten gick till domstol.

1975 kom det en ny ägare till Sjöstugan och då fick ägaren till Bäckängen servitut på att använda körvägen ända ner till stranden. Men övriga som skulle ner till stranden tvingades använda en brant trappa som Djurparken under tiden byggt för att kunna ta emot besökare via båt.

Efter ytterligare några ägarbyten stängde en ny ägare 2011 åter av vägen för all passage. Bäckängen överklagade men myndigheterna ansåg att det tidigare servitutet inte gällde passage över enskild tomt.

Så nu måste även Bäckängens ägare använda de branta trappan som numera är en del av vandringsleden från Kopparbo till Marmorbruket.


1925c BadBredhall del
Badande sommargäster nedanför fiskarnas bredhåll och båtar. På den tiden gick det att samexistera. Foto 1925.


2008 Trappan upp
Trappan med 125 branta trappsteg är numera den enda vägen till de gamla sjöbodarna