Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1948 Sommargästernas ko


Innan det var vanligt med bil och charterresor ville stadsbor tillbringa sommaren på landet. De ville lämna den osunda stadsmiljön och leva ett hälsosamt liv. I detta liv ingick lokalodlad mat och friska bad.

Under alla år hade Kopparbos sommargäster kunnat köpa mjölk direkt av arrendatorn på Lövsgata. Men 1948 hade denne inte råd att skaffa tillräckligt med kor för att kunna täcka även sommargästernas behov.

Vägföreningen(!) tog därför initiativ till att låna ut 1.650:- till arrendatorn så att denne kunde skaffa två nya kor och öka produktionen.

Åtgärden lyckades bara delvis. Arrendatorn skaffade två kor men samtidigt dog en av hans andra kor. Men lånet återbetalades enligt avtalet.

Numera betar inga kor i Kopparbo. Sommargästerna måste åka till Krokek för att köpa mjölk i kartong.


1953 Utsikt Raback
Korna betar på Lövsgataängen 1950. Grabbarna har nyss lämnat sin välgödslade fotbollsplan.


Avtal