Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1918 Getåolyckan


Vid Getå på Östra Stambanan mellan Åby och Krokek inträffade den 1 oktober 1918 ett ras med ödesdigra konsekvenser. Signalkablarna utmed järnvägen slets av vid rasplatsen och personalen i Krokek kunde inte meddela att tåget från Åby skulle stoppas.

Norrgående tåg från Åby avgick klockan 18.54 med 10 vagnar och ca 165 personer ombord. Fem minuter senare vid rasplatsen tog loket ett språng rakt ut i luften och landade i leran vid Bråvikens ursprungliga strandlinje. Loket lade sig på sidan och hade dragit med sig 6 av vagnarna. Den 7:e vagnen, restaurangvagnen, kom att hänga över raskanten i ca 45 graders lutning nedåt. Alla de nedrasade vagnarna slogs i spillror och eld bröt ut med början vid loket.

Meddelande om olyckan nådde Norrköpings central klockan 19.20. Hjälptåg med sjukvagn, brandmanskap, ångspruta och militärhandräckning skickades ut och kom till olycksplatsen en timma efter olyckan.

Vid olyckan dödades 41 personer och 41 st skadades.

Banan öppnades åter för trafik den 15 december 1918 efter 2.5 månaders avstängning. Man ansåg senare att järnvägen eller dess personal inte var ansvariga för det inträffade. Kungliga Järnvägsstyrelsen begärde ändå av regeringen "ett bemyndigande att ... få bisträcka de av olyckan drabbade".

Det fanns även personer från Kopparbo som åkte med tåget.

Bilder av järnvägen före och efter olyckan finns på sidan Vägen till Norrköping.


Geta1Getaskred
Förvridna stålskelett. Till höger: Lermassorna och järnvägen gled ut i Bråviken.


Geta2
Vägen blev helt blockerad