Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1909 Kopparbos enda telefon


Lövsgata skaffade telefon före 1909. Det fanns troligen två apparater på samma linje. Den ena fanns i bostaden och den andra i affärslokalen.

TelefonNär den nya Konsumaffären byggdes 1911 flyttades även affärens telefon dit. Det var hit alla samtal gick till boende i Kopparbo och det var här man kunde ringa eller skicka telegram.

Ett telefonabonnemang kostade 80:- per år (1922) plus samtalsavgiften. Detta var en stor kostnad så det är förklarligt att det ansågs onödigt med abonnemang. För dessa pengar fick man dessutom telefon bara under dagtid eftersom växeln endast var bemannad vardagar 8-20 och helgdagar 8-10 och 15-17.

När Konsumaffären 1928 flyttade till den nya lokalen vid Järngruvevägen flyttade också ena telefonapparaten dit.

Fram till 1940 kopplades samtalen via en manuell växelstation i Kolmården. Men 1940 automatiserades växlarna och Kopparbos telefoner anslöts till växeln i Timmergata.

Då började många av sommargästerna att skaffa telefonabonnemang.

På ett vykort från 1935 kan man läsa:
"Tack för brev och brevkort. Skulle ringt dig men här är ju telefon upptingad veckor i förväg för det finns nämligen bara en."

På ett annat vykort från 1942 kan man läsa:
"Man kan telefonera till Konsum här och be dom sända bud till mig. Tel. Kolmården 3."