Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1885 Kopparbo flyttas


De två delarna av Kopparbo, på de två sidorna sidorna om bäcken, hade under många hundra år tillhört två olika församlingar med kyrkor på Vikbolandet (Konungsund resp. Östra Stenby församlingar). Detta gav givetvis problem. Folket i Kopparbo hade lång väg för dop, giftermål och begravningar. Man hade sällan möjlighet att stå och skvallra utanför kyrkan efter högmässan.

Under andra halvan av 1800-talet tillät församlingarna att man skötte kyrkoärendena i Krokeks kyrka, Kung Fredriks kyrka, som låg vid gamla Krokek. Antagligen gick en del av männiiskorna även till den kyrkan om söndagarna.

Men 1885 införde kyrkan en ny organisation. Alla (det var ca 500 personer) på norra sidan om Bråviken överfördes till Krokeks församling.

Med kyrkans nya organisation blev det också enklare att samordna skolorna på norra sidan om Bråviken.

Folket i Kopparbo fick bara ha sin nya kyrka i 5 år. 1899 brann kyrkan ner och efter många år ersattes den av nuvarande kyrkan i Krokek.

1850c Krokeks kyrka
Kung Karls kyrka i Krokek enligt teckning från 1850-talet