Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1850 Snöstormen dödar


Den Onda Tisdagen 29 januari 1850.

Då mötte 35 människor döden i form av köld och snöstorm i Norrköpingstrakten.

Först dagen efter kunde människorna i och omkring staden börja leta efter sina döda. Man fann dem i drivorna på landsvägarna, i snömassorna på Bråvikens is och i några fall bara några 10-tal meter från bebyggelsen. Stela, täckta av ispansar. Ihjälfrusna.

Tragediens omfattning var sannolikt svår att fatta för dåtidens människor. Och den är väl om möjligt ännu svårare att begripa för nutida människor med ständiga väderrapporter på TV och med kläder som är betydligt bättre än de var 1850.

Katastrofdagen började med en klar och vindstilla morgon. Många människor i och runt Norrköping gav sig tidigt iväg för att utföra sina vardagliga sysslor. Det kunde röra sig om skjutsuppdrag med häst och vagn, budskickningar, jobb i skogen, transporter över isarna. Vid 10-tiden kom ovädret. Snön började vräka ned och temperaturen sjönk snabbt. Så kom stormen. En kraftig nordvästan som kastade sig över Norrköpingstrakten samtidigt som snön föll allt tätare.

Temperaturen sjönk ytterligare och nådde ner till minus 29 grader. Ovädret nådde sin kulmen vid 17-tiden på kvällen. Vid 21-tiden upphörde snöfallet och vinden avtog. Den påföljande onsdagen blev lugn och klar och man kunde börja söka efter sina saknade.

Innevånarna i Kopparbo drabbades säkerligen av stormen, men det finns i tidningsreportagen inga rapporter om några döda från Kopparbo.

Men under onsdagen den 30 januari kom rapporter om tragedierna i närliggande områden. Här skall endast nämnas några:

Det första dödsbudet gällde en dräng från Norrköping som med häst och vagn kört fast i en driva på Söderköpingsvägen. Överrumplad av snö och kyla hade han frusit ihjäl.

På en sjö på gränsen mot Sörmland hittade man fem bönder som frusit till döds i en driva och i snömassorna på Bråvikens is fann man på onsdagsmorgonen sju bönder från Jonsberg. Alla hade dött i kylan.

Niklas Hansson från Östra Stenby blev tillsammans med sina tre drängar kvar på Bråvikens is på hemväg från Kolmården. Snön tog deras liv. Hanssons hästar klarade dock snön och kölden, tog sig hem och kunde indirekt vittna för folket på hemmagården om tragedien.

Som svart ironi kan man sedan se det faktum att de första vårtecknen kom extremt tidigt till Östergötland detta år. Den 8 februari sågs lärkan i samma trakter som knappa två veckor tidigare drabbats av köldkatastrofen.