Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Händelser

1718 Ryssarna bränner


1718 stupade Karl XII och Sveriges storhetstid upphörde. Landet var fortfarande i krig med Ryssland som passade på att härja och bränna utefter de svenska kusterna.

Genom Bråviken kunde ryska trupper komma djupt in i landet, men de gick också landvägen genom Kolmården. Ryska galärer med avsevärda styrkor ombord gick in i Bråviken. Nyköping brändes ner fullständigt och brinnande gårdar markerade ryssarnas väg genom Kolmården. Manskapet på galärerna gjorde strandhugg utefter Bråviken. Skogen mellan Bråviken och Stavsjö sattes i brand och mängder av hus fördärvades. Man intog Norrköping och brände staden.

Sverige var inte rustat för att möta ryssarna. Det fanns kanoner i både Nyköping och Norrköping men där fanns ingen ammunition. Den fanns på båtar som gick till de båda städerna. Ryssarna erövrade även ammunitionen!

Man vet inte hur Kopparbo drabbades. Men gården Timmergata blev helt nedbränd.

Ryssarnas agenter drev en så intensiv propaganda att 400 bönder på Vikbolandet kom till Norrköping för att erbjuda tsaren sina tjänster. Men då hade inkräktarna försvunnit och bönderna mötte bara hämndlystna norrköpingsbor.


2008 Gotheborg
Så här hotande kunde utsikten varit från Kopparbo 1718 (Fotot är taget 290 år senare)