Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Händelser

Kopparbos händelser


Kopparbo beskrevs tidigare som ett stilla fiskeläge. Numera kanske Kopparbo mera kan beskrivas som ett idylliskt fritidsområde med inslag av åretruntboende. Men den stilla idyllen har ibland brutits av stora eller små händelser.

En del händelser har förändrat framtiden för hela samhället medan andra läker ut ganska snabbt.

Den händelse som påverkat Kopparbo mest är förmodligen att Lövsgata upplät mark kring sekelskiftet 1900. Detta lade grunden till samhället och medförde en kraftig inflyttning av både åretruntboende och sommargäster.

Händelserna framgår ibland av dramatiska tidningsartiklar.

2015 Ny infart till Kopparbo


2014 sökte Djurparken bygglov för en Nöjespark med bl.a. en stor berg- och dalbana. Då blev det akut att lösa trafikproblemen kring entrén. Kommunen köpte upp mark och byggde en ny väg på andra sidan Tropicariet.

Läs mer

2015 Fiber för bredband


Utbygnad av fiberstamnät utefter Bråvikens norra strand

2014 meddelade Norrköpings kommun att man skulle bygga ett fibernät norr om Bråviken. Samhällen där tillräckligt många anmälde sig skulle få fiber fram till tomtgräns och anslutning för bara 19.000:-. Det enda fastighetsägaren behövde göra själv var att gräva mellan tomtgränsen och bostadshuset. Men detta kunde man genom kommunen beställa för ett bra pris.

Läs mer

2013 Badbryggan repareras


2010 började stolparna se allt sämre ut. Föreningen sökte efter bryggreparatörer men det var många andra bryggor som stod på kö.

Läs mer

2011 Vandringsled


2009 etablerades ett naturvårdsområde "Bråviksbranten" utefter kusten mellan Kopparbo och Kvarsebo. Genom området röjde Länsstyrelsen en vandringsled, som startar vid Karlslund där det står en orienteringstavla.

Läs mer

2007 Skogsgallring


Hösten 2007 tuktades den framväxande skogen i Kopparbo. Både Vägföreningen och enskilda tomtägare tog bort mängder av träd. Det blev ljusare och man återfick utsikten mot grannar och Bråviken.

Läs mer