Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Strömmingsfångster


Bäckängens strömmingsfiske 1942-1963

Stromming w
Stromming y


Nils Karlssons anteckningsbok, som tjänstgjort som kassabok för åren 1941 till 1953 finns bevarad. Där finns strömmingsfångsterna noterade för varje dag och man kan se hur viktig strömmingen var för försörjningen.

Stapeldiagrammen visar bara fångsterna på våren. Höstfisken kallades småströmming och gav betydligt lägre fångster.

De största fångsterna enstaka dagar var:
1018 kg . . 27 apr -45
920 kg . . . . 6 jun -51
804 kg . . . 27 maj -47
780 kg . . . 12 jun -45
718 kg . . . . 8 jun -44