Uppdaterad 2022-04-20

Notfiske under isen


När Bråviken var täckt med is var det svårt att få några stora fångster tills vinterfisket med not uppfanns i slutet av 1800-talet. Noten drogs under isen mellan flera vakar och en god fångst kunde röra sig om 1000 kg.

På hela kuststräckan Krokek - Kvarsebo fanns det i början av 1900-talet ca 50 notlag. I Kopparbo fanns notlag både vid Klumpviken och Bäckstuviken.

Denna typ av fiske utövade en så stark lockelse att många avstod från bättre avlönat arbete för att hjälpa till vid noterna. Men från 1950-talet förlorade det arbetskrävande notfisket sin lönsamhet när lönerna ökade.


Notfiske
Noten sänktes i "nersätta". Den fördes med hjälp av granslanor till "yttre hornen" och vidare från vak till vak. Till slut drogs den ihop till en påse i "örbrunnen"
1940c Notfiske
Fiskarna hade grova isbroddar på stövlarna och breda läderbälten (skak). Fotot från ca 1940 är taget utanför Olle Stenbäcks fiskarbod vid Bäckstustranden.


1940c Notfiskare vid bryggan1940c FiskargubbarFoto ca 1940, öster om ångbåtsbryggan. Till höger: Foto ca 1940, Bäckstustranden.