Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Verksamhet

Fiskets ekonomi


Under 1900-talet såldes de stora fångsterna via Östergötlands Fiskförsäljningsförening i Norrköping dit man levererade fisken. En mindre del såldes lokalt.

Kopparbofiskarna arrenderade strömmingsfisket på Algersgrund, Persgrundet, Stengrundet och Åsen. Kostnaden för arrendet baserades på medelpriset per kilo strömming man fick från Fiskförsäljningsföreningen. Under 1950-talet blev arrendekostnaden mellan 170 kr och 215 kr per år. Även utefter norra sidan av Bråviken förekom skötfiske.

Fisket var för de flesta ett säsongsarbete som pågick på våren och försommaren till strax efter midsommar samt under några höstveckor. Desssutom drog man not under isen på vintern. Men det gick inte att livnära sig enbart på fisket. Många hade anställningar vid Marmorbruket eller på andra ställen och arbetade alltså dubbelt när strömmingen gick till. Andra åtog sig diverse arbetsuppgifter åt sommargästerna när fisket inte var så intensivt.

Men det var inte bara fisket som tog tid utan utrustningen måste dessutom underhållas. Strömmingskötarna var av bomullsgarn och varje år måste de impregneras. Slitaget var hårt när man fick mycket strömming. När sälar varit framme eller när näten fastnat i bottnen kunde näten bli ordentligt skadade. Nätnål och garn användes för lagning av skötarna och på vintrarna gjordes större genomgångar och reparationer.

Men periodvis blev det stora fångster och hyggligt med inkomster. När efterfrågan var stor kunde kilopriset gå upp till 80-90 öre per kilo. Men det varierade kraftigt och kunde vara så lågt som 10-15 öre per kilo om Fiskförsäljningsföreningen inte fick avsättning för all strömming. Den såldes då billigt till rävfarmar.


I Råbäcks fiskedagbok från 1945 till 1960 kan man se att dagsfångsten varierade från 5 kg till 945 kg. Medelvikten per fiskedag under de aktuella åren var 127 kg och medelförtjänsten ca 50 öre per kg.


1945c Harald o Emil Wigren vid sjobod
Far och son Wigren var huvudsakligen fiskare. Men de hade många bisysslor. Bilden visar att de skar vass som vinterfoder till grannarnas djur. En granne bodde dessutom i deras sjöstuga (syns inte på bilden) på somrarna så att ytterligare ett bostadshus kunde hyras ut till sommargäster. (foto ca 1945)