Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Kopparbovägen 43


Björkbacken

Huset byggdes som sommmarbostad i slutet av 1800-talet på mark som arrenderades av Lövsgata. I början ägdes det av en Selma Malmström.

Kring 1903 köptes huset av slaktare P-A Pettersson och det har sedan dess ägts av arvingar till denne. Marken friköptes 1926.


2001 Kopparbov43
Foto 2001.


1940c Bjorkbacken brygga1945 Bryggor Hyddan Bjorkbacken
Till huset hör även en brygga som visas på två bilder från 1930- resp 1940-talet. På den vänstra bilden syns även ett badhus på bryggan, vilket var en tidstypisk företeelse. Badhuset lades på land under vintern.