Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Kopparbovägen 41


Hyddan

Det ursprungliga huset byggdes i slutet av 1800-talet av J.A. Schelin. Det köptes ca 1900 av källarmästare Ludvig Eriksson och ca 1910 av Emil Löfvenius. Då tillbyggdes den västra delen av huset med en stengrund lagd av Robert Karlsson från Råbäck. Fastigheten friköptes från Lövsgata 1916.

Från mitten av 1920-talet till 1960-talet, ägdes huset av doktor Gösta Lindberg, barnläkare i Norrköping. På somrarna kunde ortsborna använda sig av doktorns tjänster. Detta underlättades av att doktorns sköterska bodde i ena flygeln.

Doktor Lindberg lät anlägga en mycket omtalad kinesisk trädgård. Sedan dess har huset haft 9 icke-kinesiska ägare och det är inte mycket kvar av Kina i trädgården.

Fastigheten ägdes från 1986 till 2000 av författarinnan Gunilla Dahlgren. Nuvarande ägare köpte fastigheten 2002.


2001 Kopparbov412001 Kopparbov41 1

Foton 2001.


2012 Kopparbov41 sjostuga
Fastigheten har också en strandtomt med strandstuga och brygga. Foto 2012


1933 Kopparbov41 bad
80 år tidigare stod det ett monterbart badhus på stranden. Vykort 1933