Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Kopparbovägen 31


Kopparbo

Huset byggdes som sommarbostad av järnhandlare G.V. Rundström ca 1887 bredvid torpet Lilla Kopparbo. 1920 övertogs det av Napoleon Bohlin. Kring 1930 såldes det till textilhandlare O.T. Ringdahl och ägdes sedan av familjen Ringdahl till 1989 då det köptes av nuvarande ägare.


2008 Kopparbov31
Foto 2008.


Antagligen byggdes ångbåtsbryggan nedanför huset av den förste ägaren. När marken friköptes 1916 övergick nämligen äganderätten för bryggorna till stamfastigheten. Vägföreningen äger nu ena bryggan.

När ångbåtsbryggan byggdes sattes det upp en stor skylt med namnet "Kopparbo" och därmed började även fastigheten kallas för detta.


2010 Kopparbov 31V5H1 1912 Bryggan340
Snövintern 2010. Till höger: Vykort som visar brygga och fastighet kring 1913. Se större bild


Innanför bryggan syns sjöboden som senare byggdes om till bastu. Den flyttades 1996. Se "Bastun skall flyttas".

År 2000 avstyckades fastigheten Kopparbovägen 33


image

Tavla målad 1892. Tavlan är signerad A.R. 92, antagligen målad av järnhandlare Rundströms son Axel. Klicka för att se större bild.

2013 Tavelvy
Foto 2013 från konstnärens utsiktsplats.


Konstnären har stått på berget framför nuvarande Klumpstugestigen 18.

Tavlan har inte helt riktiga proportioner. Husens storlek har överdrivits. Vinklarna har ändrats, nästan som en modern kamera med grodöga..

Trädgården var inte fullt så uppvuxen 1892 som målningen antyder.

Bakom träden skymtar villan Skogshyddan, som byggdes av Axel Rundström.

Konstnären har använt sin konstrnärliga frihet att förstärka det som skall framhållas!

Tavlan har antagligen hängt i järnhandlarens bostad i Norrköping för att visa besökare vilken fin sommarvilla han har låtit bygga i Kopparbo.