Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Kopparbovägen 32


Solhem 1

Husen Kopparbovägen 30 och 32 byggdes i början av 1900-talet av grosshandlaren och konsuln Gustaf Johansson från Norrköping. Det mindre huset fungerade bostad för tjänstefolket.

Husen övertogs av dottern Harriet med man, konsul Gustaf Beckman. Gustaf var brorson till den snickarmästare som byggde och ägde Fridhem, det första sommarhuset i Kopparbo.


2008 Solhem
Huset ligger på en klippa ut mot Bråviken. Bryggan syns till höger. Foto 2008.


Det hände att paret Beckman på 1940-talet badade nakna. Det väckte stor uppmärksamhet bland fiskarhustrurna som stod vid stranden och rensade strömming. De tvingades ägna oerhörd uppmärksamhet åt strömmingen för att slippa bevittna de syndiga sommargästerna.

Kring 1960 övertogs Solhem av Janne Broström. Därefter har de ägts av Bertil Lindstedt och Rune Ågehäll innan de två fastigheterna fick olika ägare.

Familjen Johansson uppskattade tydligen Kopparbo för 4 av de 5 barnen valde att bo kvar:

Gunhild, gift Råberger, köpte Klumpstugan, Klumpstugestigen 23.

Harriet, gift Beckman, övertog Solhem.

Marie-Louise, gift Leuhusen, köpte Fridhem, Kopparbovägen 48.

Frank (tog sig namnet Cervell) byggde Kopparbovägen 47.

Carl-Gustav valde däremot ett sommarställe längre mot Näverkvarn.


1906 Solhem
Foto ca 1905. I fönstret döttrarna Johansson, Marie-Louise, Harriet och Gunhild. I gungan sonen Carl-Gustav.


1918c Solhem m boat
Detalj ur vykort, poststämplat 1918. Den vackra båten tillhör förmodligen konsul Bäckman, passionerad seglare.