Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Klumpstugevägen 13


Berga

Huset flyttades från Kvarsebo 1910. Emil och Anna Wigren med barnen Harald (*1899) och Olga (*1906) flyttade då dit från det mindre huset på andra sidan vägen (Klumpstugevägen 12). Olga gifte sig och flyttade till Norrköping medan de andra bodde kvar i Berga resten av sina liv.

Emil och Harald var fiskare. Vid stranden längst bort vid Strandvägen fanns deras sjöbod och båtar och där hängde deras nät på tork.

När Emil och Harald dött såldes fastigheten 1953 till Karl Grundelius. Den gick sedan i arv till sonen Lennart. Efter hans död såldes fastigheten 2010 till nuvarande ägare.

Fastigheten har en stor äng mot söder som i början användes för odling. På 1970-talet byggdes där en gäststuga och 2011 avstyckades en obebyggd del som fick bilda den nya fastigheten Klumpstugevägen 15.


1920c Berga
Huset flyttades från Kvarsebo 1910. Foto ca 1920


1945c Harald o Emil Wigren vid sjobod ret
Emil och Harald vid stranden 1945. Det nu rivna badhuset syns på bilden, sjöstugan syns inte, men finns på senare bild.

1932c Anna och Karl Emil Wigren
Anna och Emil Wigren på sin trappa 1932


Bilderna nedan är från 2010 då ägaren Lennart Grundelius dött och fastigheten såldes.

Se Köp och försäljningar.


2010 Klump13
Foto våren 2010 från söder


2010 Klump13 gaststuga
På fastigheten finns sedan 1970-talet också en gäststuga, en f d militärbarack, som tidigare hyrdes ut till sommargäster.


2010 Klump13 sjobod
Till fastigheten hör dessutom en sjöbod vid slutet av Kopparbovägen.