Uppdaterad 2020-12-07

  • 1

    Området

Dagens fastigheter


Järngruvevägen 6

Järngruvevägen 6

Järngruvevägen 8

Järngruvevägen 8

Järngruvevägen 10

Järngruvevägen 10

Järngruvevägen 12

Järngruvevägen 12

 Järngruvevägen 14

Järngruvevägen 14

Järngruvevägen 15

Järngruvevägen 15

Järngruvevägen 17

Järngruvevägen 17

Järngruvevägen 19

Järngruvevägen 19

Järngruvevägen 21

Järngruvevägen 21

Järngruvevägen 23

Järngruvevägen 23

Klumpstugevägen 12

Klumpstugevägen 12

Klumpstugevägen 13

Klumpstugevägen 13

Klumpstugevägen 14

Klumpstugevägen 14

Klumpstugevägen 15

Klumpstugevägen 15

Klumpstugevägen 16

Klumpstugevägen 16

Klumpstugevägen 17A

Klumpstugevägen 17A

Klumpstugevägen 17B

Klumpstugevägen 17B

Klumpstugevägen 19

Klumpstugevägen 19