Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Lövsgataängen - från väster


Bondelandskap blir somarstugor

Den övre bilden från 1940-talet visar betande kor och en ängslada. Ängsladan låg vid nuvarande Kopparbovägen 19. Bakom ladan syns Johannelund och längst till höger Konsums förrådslängor.

På den en undre bilden från början av 1960-talet har man börjat bygga sommarstugor. Johannelund, Konsum och Eriksberg syns i bakgrunden.


1950c Lovsgataangen Hoganas
Lövsgataängen ca 1940 på foto taget från Höganäs. Korna betar.


1960c Nybyggare
Lövsgataängen ca 1961 på foto taget från Bäckängen. De första husen på ängen är under uppförande.