Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Rivna byggnader


Lövsgata gård - numera rivna byggnader visade på karta från 1898

1898 Lovsg karta


1972 Lovsg bod
1. Boden som innehöll Kopparbos första affär. Foto 1972, något år innan den revs. Se berättelsen om Kopparbos affärer.


1986 Lovsgata stuga
2. Den tidigare mangårdsbyggnaden, senare drängstuga och sedan uthyrd till sommargäster. Foto 1986, något år innan den revs. Se större bild


1954 Ang m lada
3. Ladugården fotograferad från SO 1954, året innan den rasade.


1983c Lovsg vedbod
4. Vedboden, sedd från ängen, ca 1983. Byggd ovanpå jordkällaren. Mangårdsbyggnaden i bakgrunden.


1902c Vykort Lofsg del
Alla gårdens hus på vykort, ca 1900. Se större kort


Av sekelskifteshusen återstår numera endast mangårdsbyggnaden som syns på egen sida.