Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Lövsgata gård


Torpet Lövsgata har under många hundra år varit centrum för Kopparbo. Torpet fanns redan på 1600-talet och tillhörde då Timmergata som i sin tur ägdes av Ållonö i Ö Stenby socken. Husförhörslängderna finns bevarade sedan 1600-talet men de äldre är illa skadade och svårlästa. Från mitten av 1700-talet kan man via längderna se vilka torpare som arrenderat gården, varifrån de kommer och vart de flyttat. Några av dessa finns beskrivna under Torp och torpare.

1882 upphörde torpsystemet på Lövsgata och Lars Johan Pettersson fick arrendera all mark i Kopparbo. 1903 friköpte han denna mark från Timmergata. Därmed köpte han också torpen Kopparbo och Karlslund. 1899 uppfördes också ett nytt bostadshus med nuvarande adress Kopparbovägen 21. Det lär ha flyttats från Vikbolandet.

Med början vid sekelskiftet upplät han ca 15 tomter runt ägorna för bofasta och sommargäster. Antalet bofasta i Kopparbo ökade till över 80 personer. Det öppnades en affär vid Lövsgata som drevs av dottern Hanna. År 1907 övertogs affären av Kopparbos nybildade konsumtionsförening och 1911 byggdes Strå dit Hanna och affären flyttade.

1910 flyttade Lars Johan till sitt undantag (nuvarande Kopparbovägen 29) och dottern Emma arrenderade Lövsgata tillsammans med sin man Karl Emil Karlsson. Lars Johan dog 1920 och 1925 övertog Hanna gården från dödsboet. Man sålde många avstyckade fastigheter. Resten såldes 1932 till disponent Sigvard Lundberg på Timmergata. Familjen Pettersson har alltså haft ett stort inflytande på Kopparbos utveckling.

Arrendator på Lövsgata var på 1920-talet Fritjof Gustafsson. Där bodde då också fiskaren Ernst Stenbäck, tidigare bosatt på Eriksberg. Båda hade familjer och många barn. Efter Fritjof Gustafsson övertogs arrendet av David Östberg som var den sista arrendatorn vid Lövsgata.

Lövsgatas areal var på 1930-talet ca 50 hektar varav 7,5 åker. Man brukade Lövsgataängen, Lopptäppan samt skogarna däromkring. Gården Lövsgata drev ett aktivt jordbruk fram till ungefär 1940. Fram till 1950-talet användes gärdena som mullbete för kvigor tillhörande Timmergata och Skvättan. Ekonomibyggnaderna fick förfalla.

1952 såldes markerna till Tåby sockenallmänning och det blev en ny Byggnadsplan. En stor del av området avstyckades och där uppfördes sommarstugor.


1902c Lovsgata32cm2008 Lovsgata
Utsikt över Lövsgata 1900 resp 2008. De enda hus som finns kvar är huvudbyggnaden, numera Kopparbovägen 21 samt tvättstugan, nu tillhörande Kopparbovägen 28. De gamla byggnaderna beskrivs på större bild.


Lövsgata

Gården har troligen fått sitt namn av den körväg som har funnits där åtminstone sedan slutet av 1600-talet. Ordet löv- kan syfta på den gröna och lummiga dal som vägen löpte igenom ned mot Bråviken. Många namn på Löv- berättar om att det där har förekommit lövtäkt. Man använde löv och sly som foder till djuren, främst får och getter men under magrare år även till kor och hästar.