Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Området

Bäckängens historia


Området väster om bäcken tillhörde fram till 1885, Konungsunds församling. Den nordligaste delen, Bäckängen, ägdes av Sockenallmänningen och brukades sedan början av 1800-talet av torpare. Arrendet har sedan 1830 gått i arv inom familjen Karlsson.

I början bodde man inte stadigvarande på Bäckängen. Första gången Bäckängen finns med i husförhörslängderna är perioden 1865 - 1870, då Carl Th. Carlsson med familj bosatte sig ett torp på platsen för nuvarande Bäckängsvägen 1.

Sonen Johan övertog arrendet 1901 då fadern dog. 1907 byggde han ett nytt bostadshus på andra sidan vägen. Detta hus finns fortfarande kvar med adressen Bäckängsvägen 2. Av arrendekontraktet från 1914 framgår att bönderna i Konungssund utarrenderade området för 14:- per år. 1935 revs det ursprungliga torpet för att ge plats för ett nytt bostadshus.

Sonen Nils övertog arrendet 1938. 1941 kom den s k ensittarlagen som gav honom möjlighet att friköpa fastigheten. Stamfastigheten har sedan avstyckats med två fastigheter runt de två bostadshusen samt en sommarstuga.

Förste torparens sonsonsondotter äger numera Bäckängsvägen 1 och 2.

Under lång tid var Råbäck närmsta granne.


2007 Backangen
Bäckängsvägen nummer 2 och 1 när träden vid bäcken fällts 2007.


1969 B spring E K Karlsson
Den nuvarande ägaren springer på Bäckängsvägen våren 1967.


1954 B ladan
Bäckängens lada, byggd 1901, finns fortfarande kvar. I bakgrunden Råbäck (Kopparbovägen 11). Foto 1954.


image
Bäckängen var uppodlad till 1955 då Nils Karlsson dog. Klicka på bilden för att se hela flygfotot.