Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Slutsida

Utsikt från en veranda


2009 UtsiktRaabeck

Från Råbäcks veranda finns det en lång serie bilder som visar hur Kopparbo har förändrats. Denna bild är från 2009 då grannen på Kopparbovägen 11 just har gjort en kraftig ombyggnad av sitt hus.

Det ombyggda huset är det första man ser när man kommer in i Kopparbo. Bortom huset syns Bäckängens 100-åriga lada. Grindstolparna av marmor i förgrunden är också ca 100 år. Skogen har nyss gallrats så man ser Bråviken.


Motivering:

En fridfull bild av det moderna Kopparbo tagen från Råbäcks 100-åriga veranda.