Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Slutsida

Utsikt från ångbåten


1913 Vykort Kopparbobryggan

Kopparbo ångbåtsbrygga var absolut nödvändig för samhället. Därifrån skedde nästan alla resor. Fiskarnas fångster transporterades till Norrköping och de inkomstbringande sommargästerna kom med båten.

Den dominerande byggnaden är en förrådsbyggnad, oklart vad den innehöll. Sommarvillan som skymtar till vänster kallades Skogshyddan, sommarvillan till höger kallades Ringdalska villan eller Kopparbo.


Motivering:

Fotografen har stått på ångbåten och förevigat den bild som alla passagerare fick av Kopparbo strax före första världskriget.