Uppdaterad 2022-04-20

  • 1

    Slutsida

Fiskarnas hårda vardag


1940c Notfiskare

Notfisket var något man inte ville missa. Man tog sig ledigt från bättre betalda arbeten. Bilden är från 1940 och då fanns det två notfiskelag i Kopparbo. Här syns fiskarna i hårt arbete bredvid ångbåtsbryggan.

Bakom fiskarna syns en del uthus som tillhör Stora Kopparbo. Till vänster om dessa ligger numera en sommarstuga på Kopparbovägen 33. Det är is, förmodligen vårvinter, men ändå arbetar fiskarna med bara händer.


Motivering:

Det är inte lätt att hitta fina bilder från vardagen. När fotografen kom var det mera normalt att man satte på sig finkläderna.